Bestuur

Ons bestuur

Raad van Bestuur

Dirk Comijs

Dirk Leenaerts

Marie - kristien Vervaart

Karl Van Gestel

Onze raad van bestuur komt minstens 10 keer per jaar samen om de vzw onder de loep te nemen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de werking geoptimaliseerd wordt waar nodig en kunnen we werkpunten tijdig aanpakken.


Drie maal per jaar wordt er een vrijwilligersvergadering georganiseerd om te polsen naar het welzijn van onze medewerkers en om de noden en behoeftes in kaart te brengen.

Dagelijks Bestuur

Sonja Boel

Wim Brems

Dirk Comijs

Debby Eijsvogels

Leonie Nelissen

Ine Pattyn

Marie - kristien Vervaart

Agnes van de Perre

Roy Van Doorn

Karl van Gestel

Lotje Van't Hof