Wat doen wij

HONDENBOOT ANTWERPEN VZW

WAT DOEN WIJ

Van pup tot assistentiehond

 

De eerste stappen

Hondenboot Antwerpen vzw heeft een eigen fokprogramma. De pups blijven de eerste paar maanden bij hun moeder om aan te sterken en de eerste stappen richting een goede socialisering te zetten.

 

Na de nestperiode verhuizen de pups naar gastgezinnen. Die staan gedurende het eerste levensjaar van de hond in voor de verzorging en socialisering van de honden. Alle pups krijgen minstens één keer per week les in onze ruimtes om de basiscommando’s onder de knie te krijgen. De gastgezinnen zetten deze lessen dan thuis in de praktijk om. Hun voortgang wordt door de instructeur van nabij opgevolgd en geëvalueerd.

 

Na ongeveer één jaar keert de hond terug naar de gebouwen van de vzw. Dan volgt de echte opleiding tot assistentiehond. Deze training neemt ongeveer een jaar in beslag.

De tweede opleidingsfase

We streven ernaar om de honden tussen de achttien en vierentwintig maanden te matchen aan een toekomstig baasje. Wanneer de koppeling geslaagd is, leren we de kandidaat-adoptant eerst alle basiscommando’s aan. Zo kan hij al snel op pad met de hond. Tijdens dit leeproces gaan we ook intensief werken aan de opbouw en versterking van de vertrouwensband tussen de hond en de adoptant.

 

Daarna volgt een individueel opgesteld trainingstraject dat erop gericht is om de noden van de adoptant en de vaardigheden van de assistentiehond zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. In het geval van de blindengeleidehonden vindt deze training bij de adoptant thuis plaats. Zo kan de instructeur inschatten welke trajecten de hond moet aanleren (bijvoorbeeld naar het werk, de supermarkt, bezoek aan familieleden, concerten gaan bijwonen, enzovoorts).

 

Hetzelfde geldt voor de assistentiehond. De instructeur inventariseert de woonsituatie grondig, zodat het trainingstraject toegespitst kan worden op de specifieke leefomstandigheden van de adoptant.

 

De opleiding tot psychiatrische hulphond vindt grotendeels binnen de muren van onze vzw plaats. Uit ervaring weten we dat het kennismakingsproces tussen een adoptant met een ontwikkelingsstoornis en een psychiatrische hulphond zijn eigen bijzonderheden en aandachtspunten heeft. Daarom geven we er de voorkeur aan om dit proces in eerste instantie in een gecontroleerde, prikkelarme omgeving te laten plaatsvinden. De weg naar de effectieve plaatsing volgt altijd het ritme van de adoptant. We introduceren de hond pas in zijn thuissituatie wanneer we allemaal ervan overtuigd zijn dat de tijd daarvoor rijp is.

 

Voor alle succesvol geplaatste assistentiehonden geldt dat er na de afronding van de opleiding nazorg zal plaatsvinden. Onze instructeur komt dan ter plaatse om te zien of alles nog naar wens verloopt. We kijken dan ook of alle aangeleerde commando’s effectief gebruikt worden. Het is namelijk van essentieel belang dat de hond de aangeleerde commando’s regelmatig uitvoert. Alleen zo is hij in staat om ze te onthouden en ze correct uit te voeren.

Niet geschikt, wat nu?

Soms moeten we tot de conclusie komen dat een hond niet geschikt is voor een carrière als assistentiehond. Dit kan om de meest uiteenlopende redenen zijn. De hond blijkt net een maatje te klein te zijn om goed in het tuig te passen dat hij als blindengeleidehond moet dragen. Of hij laat duidelijk merken dat hij het niet prettig vindt om dit tuig te aan te hebben. Of hij vindt het moeilijk om niet toe te geven aan zijn natuurlijke neiging om de mensen op straat die hem aanhalen enthousiast te gaan begroeten.

 

Bovenstaande voorbeelden maken duidelijk dat het hier geenszins gaat om honden met een gedragsprobleem. Ze zijn weliswaar niet in de wieg gelegd voor assistentiehond, maar dit doet geen afbreuk aan het feit dat ze voor de liefhebber fantastisch lieve en erg welgemanierde huisgenoten zullen zijn. Daarom gaan we voor deze honden graag op zoek naar een andere liefdevolle thuis.

 

Mocht u geïnteresseerd zijn in één van deze honden, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met onze organisatie om te horen of er misschien honden beschikbaar zijn voor herplaatsing.

Is een assistentiehond iets voor mij?

 

De lusten...

De voordelen van een assistentiehond zijn legio. Wanneer een blinde of slechtziende zich buitenshuis begeeft, detecteert zijn blindengeleidehond alle obstakels die hinderlijk of zelfs gevaarlijk kunnen zijn voor zijn baasje. De hond sluist zijn baasje veilig langs stoepranden, wegwerkzaamheden, waterplassen, stoplichten, zebrapaden… Een blindengeleidehond zorgt ervoor dat zijn baasje zich op een veilige manier in het verkeer kan begeven, zonder aan snelheid te moeten inboeten. Daarnaast kan hij zijn baasje naar specifieke plaatsen leiden: een zitplaats in de bus of trein, een bank, een lege tafel in een horecagelegenheid… Kortom, een blindengeleidehond vergroot de mobiliteit en autonomie van een blinde of slechtziende aanzienlijk.

 

Ook de assistentiehond levert een enorme bijdrage aan de zelfredzaamheid en sociale integratie van iemand met een motorische handicap. Hij kan objecten snel bezorgen: de post, wasgoed, de telefoon, de afstandsbediening… Kastjes openen en iets eruit halen is voor hem een koud kunstje. Moeilijk bereikbare knoppen van apparaten (denk aan de parlofoon of een lift) kan hij voor zijn baasje indrukken. Hij kan zelfs assisteren bij het gaan liggen, zitten, opstaan en aankleden.

 

Ook buitenshuis is de hulp die een assistentiehond zijn baasje biedt van onschatbare waarde. Hij begeleidt de hulpbehoevende in de winkel en reikt hem of haar aan wat men nodig heeft. Het baasje is voor zijn of haar boodschappen dus niet meer afhankelijk van anderen om zaken uit de schappen te nemen. Met andere woorden: een assistentiehond opent letterlijk én figuurlijk deuren voor zijn baasje.

 

Voor personen met een ontwikkelingsstoornis is het moeilijk om naar behoren te functioneren in de maatschappij. Zoveel indrukken en prikkels om te verwerken, zoveel verwachtingen waaraan voldaan moet worden. Sociale interactie is een behoorlijke onderneming die niet altijd even vlot verloopt. Gevoelens uiten is erg moeilijk…

 

Een psychiatrische hulphond helpt een persoon met een psychische stoornis –ongeacht of die persoon jong of volwassen is – om standvastiger in het leven te staan en beter opgewassen te zijn tegen de uitdagingen die de maatschappij ons stelt. De hond is van nature een sociaal wezen dat een team wil vormen met zijn eigenaar. Een psychiatrische hulphond maakt graag contact met zijn baasje. Hij motiveert hem om naar buiten te treden. Hij is een baken van stabiliteit die zijn baasje over de drempel helpt om met vreemden een praatje te slaan. Want op straat is een psychiatrische hulphond voor passanten vaak de aanleiding om een gesprek aan te knopen met zijn baasje. Bovendien is een psychiatrische hulphond een maatje die zijn eigenaar doorheen de moeilijke momenten helpt. Zijn aanwezigheid werkt geruststellend en troostend.

 

Samenvattend kun je zeggen dat een psychiatrische hulphond het uitdrukkingsvermogen en de communicatieve vaardigheden van zijn baasje stimuleert. Afgezien daarvan is hij gewoon een trouwe huisgenoot die ontzettend veel genegenheid, plezier en actie in het leven van zijn baasje brengt.

...en de lasten

Wie overweegt om een assistentiehond te adopteren, moet zich wel een paar bedenkingen maken. Een assistentiehond in huis nemen brengt namelijk een aantal verantwoordelijkheden met zich mee. Zoals iedere huishond heeft hij basisbehoeftes waaraan voldaan zal moeten worden. Hij moet op vaste tijdstippen eten en drinken krijgen. Hij dient twee tot drie keer per dag uitgelaten te worden zodat hij zich kan ontlasten. Langere wandelingen zijn noodzakelijk om zijn spieren en beendergestel in goede conditie te houden. Zijn vacht zal af en toe een trimbeurt nodig hebben. Ook moet de hond jaarlijks zijn inentingen en ontwormingskuren krijgen, en medische verzorging verzorging ontvangen wanneer dat nodig is.

 

Bestaat uw huishouden uit meerdere personen? Dan is het van belang dat alle gezinsleden de assistentiehond als nieuwe huisgenoot willen verwelkomen. Een assistentiehond is, zoals de naam al zegt, weliswaar een hulpmiddel, maar wel één die je niet in een kast kunt steken wanneer je hem even niet gebruikt. Iedereen moet beseffen dat de hond een constante aanwezigheid zal zijn in het gezinsleven.

 

U weet zeker dat u aan al deze voorwaarden tegemoet kan komen? Dan kan de zoektocht naar uw ideale assistentiehond van start gaan!

Aanvraagprocedure

Wanneer u ervan overtuigd bent dat een assistentiehond een belangrijke meerwaarde kan bieden voor uw mobiliteit, zelfredzaamheid en levenskwaliteit, dan is de eerste stap contact opnemen met ons opleidingscentrum (de contactgegevens vindt u onderaan de site). Wij bezorgen u een aanvraagformulier dat u ingevuld moet terugbezorgen. Dit formulier peilt naar uw fysieke en/of psychische problematiek, uw woonsituatie, uw levensstijl en uw verwachtingen.

 

Op basis van deze gegevens vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Daarin gaan we dieper in op uw behoeftes en vragen, en maken wij gezamenlijk de inschatting of een assistentiehond voor u de juiste oplossing is. Uw aanvraag zal worden behandeld door onze selectiecommissie. Wanneer zij groen licht geven, overlopen we met u welke assistentiehonden in ons bestand voor u in aanmerking komen.

 

De volgende stap is een eerste ontmoeting organiseren met de geselecteerde honden. Die vindt plaats in onze trainingsruimte. We observeren hoe u interageert met de honden, en hoe de honden op u reageren. Aan de hand van onze observaties geven we u advies over welke hond voor u de beste match is. Vervolgens vinden er nog een aantal ontmoetingen met de geselecteerde hond plaats.

 

Wanneer alle partijen ervan overtuigd zijn dat deze hond voor u de juiste assistentiehond is, dan kan de eerste trainingsfase van start gaan.

HONDENBOOT ANTWERPEN VZW

 

BTW BE0827843233

BANK BE30 3630 7549 2211

 

 

Neem zeker ook een kijkje op onze sociale media!

CONTACTEER ONS

Asiadok Oostkaai 29 D,

2030 Antwerpen

0495 20 08 55

OPENINGSUREN

 

wij zijn bereikbaar via mail en telefoon op onderstaande uren

 

Maandag: GESLOTEN

Dinsdag - Vrijdag: 08:00 to 18:00

Zaterdag: 09:00 to 17:00

Zondag: 10:00 to 13:00

© Copyright. All Rights Reserved.